STRUČNÝ SÚHRN

Osobné údaje poskytujete predávajúcemu (Hanibal šport s.r.o.) za účelom možnosti s Vami komunikovať ohľadom Vami zadanému hodnotenia produktu na e-shope Hanibal.cz/sk/ v prípade nejasností, nespokojnosti či prípadnému doručenie odmeny za vyčerpávajúce hodnotenie u produktov.

 

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE

 

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Hanibal sport s.r.o., so sídlom Korunní 16, Praha 2, Česká republika, identifikačné číslo: 04535910, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 249295 (ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Korunní 16, Praha 2, 120 00, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@hanibal.cz, telefón +420 220 920 820.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

2. PRÁVNE ZÁKLADY NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

3. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je možnosť s Vami komunikovať ohľadom Vami zadanému hodnotenie produktu či služby na e-shope správcu (Hanibal.cz) v prípade nejasností, nespokojnosti či prípadnému doručenie odmeny za vyčerpávajúce hodnotenie u produktov.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je ich 36 mesiacov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

5. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú spoločnosti zaisťujúce komunikačné služby (e-maily) pre správcu.

5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ).

6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre umiestnenie hodnotenie k produktu na stránkach e-shopu Hanibal.cz/sk/ a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné hodnotenie prijať.


Soutěžit

Soutěžit